El president d’ASINCA Josep Túnica al suplement del Punt Diari