Desestimat un concurs al País Basc que atorgava un 55% de la puntuació a criteris econòmics

El Govern Basc ha emès una resolució de desistiment d’un concurs per al Port d’Ondarroa en el qual s’atorgava un pes superior al que permet la llei als criteris econòmics (un 55%, quan la llei especifica que el màxim en el cas dels serveis intel·lectuals ha de ser del 49%).

En aquest cas, des d’ASINCA ens vam posar en contacte amb l’Associació AVIC del País Basc per instar-los a fer les gestions pertinents sobre aquesta licitació. Després de les seves gestions a instàncies d’ASINCA, el concurs ha estat desestimat i el Govern Basc ha informat que també revisarà altres licitacions en curs per ajustar-les a la legislació vigent.