Decret d’Alcaldia de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona