Decret d’alcaldia Ajuntament de Barcelona – Suspensió obres