El secretari general d’ASINCA a El VIGÍA, edició Catalunya