Curs bonificat sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic

En el marc de col·laboració amb constCAT, ASINCA organitza un curs presencial, totalment bonificat, sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic que serà de plena aplicació el proper dia 9 de març.

L’objectiu de la formació és conèixer en profunditat la nova llei i analitzar els canvis que incorpora. L’exposició teòrica es complementarà amb l’anàlisi de casos pràctics, sentències i resolucions de tribunals administratius de recursos contractuals que permetran debatre els diferents apartats objecte del curs.

Durant el programa, amb places limitades, es tractaran la tipologia de contractes, els procediments d’adjudicació, els plecs de clàusules administratives i l’execució dels contractes, entre d’altres aspectes.

Si esteu interessats en cursar aquesta formació, podeu contactar amb la secretaria d’ASINCA a l’adreça info@asinca.cat