Contractació programada Generalitat de Catalunya 2020