Col·laborem amb la UPC en una tesi doctoral

En col·laboració amb l’Escola de Camins de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, estem recolzant una enquesta realitzada en el context d’una tesi doctoral. La tesi se centra en temes de sostenibilitat social en l’enginyeria civil i té com a objectiu analitzar quina és la percepció que diferents col·lectius de la societat tenen sobre aquest tema.

Donada la importància de la qüestió en l’actualitat, hem demanat als nostres socis que dediquin 10 minuts a respondre. L’enquesta es pot respondre en català, castellà i anglès i la podreu trobar en el següent enllaç:  https://www.surveymonkey.com/r/enginyeriacivil

Es tracta d’un tema de gran transcendència avui en dia, així que la opinió de les nostres empreses és molt important. L’enquesta és totalment anònima i es pot respondre fins el dia 15 de juliol.  Un cop passat el període de temps i, si s’està interessat, es podrà accedir als resultats.