Cau un 80% en deu anys la despesa pública en habitatge