Barcelona + Sostenible publica el pla d’acció de sostenibilitat 2018 d’ASINCA

ASINCA està adherida al programa Barcelona + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La nostra participació en aquest programa consisteix en elaborar un pla d’acció anual per millorar la sostenibilitat del nostre sector amb una proposta d’actuacions que impliquin els nostres associats.

Les empreses associades es poden adherir a aquest pla omplint el següent formulari: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/webform/assoc-catalana-dempreses-denginyeria-i-consultoria-independents-de

Els associats que s’adhereixin abans del 30 de juny i implementin alguna de les accions que proposem (o altres de pròpies que proposin) durant l’any, podran obtenir com a reconeixement els següents beneficis fiscals durant l’any 2019:

  • Reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2019.
  • Obtenció d’una Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb una bonificació del 50% sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els Punts Verds de Zona.