AudingIntraesa factura un 30% més i busca entrar en les obres de El Prat