ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’assemblea d’Asinca posa de manifest la vitalitat de l’associació

 

L’assemblea general ordinària d’Asinca, que es va celebrar aquest dimarts passat, va posar de manifest la vitalitat de l’associació i la capacitat de treballar a favor dels interessos de les empreses d’enginyeria. En l’informe d’activitats que va presentar el president Josep Túnica es van relacionar fins a 25 trobades institucionals per sensibilitzar, bàsicament a les administracions públiques, del complex moment pel que passen les empreses d’enginyeria catalanes, moltes de les quals han optat per la internacionalització com a millor fórmula per assumir nous projectes.

En l’informe de presidència es van concretar accions, com les quatre Tribuna Asinca, amb convidats de relleu; les millores en el servei de l’Observatori, que permet fer el seguiment dels concursos públics; les propostes formatives; els certificats per a les licitacions i de bona execució d’Infraestructures.cat; la missió internacional al Perú i la presència a destacats mitjans de comunicació-

Un dels aspectes que es van analitzar, en concepte d’extraordinari, va ser el paper que va assumir Asinca al congrés de la FIDIC que es va celebrar la tardor passada a Barcelona. En relació a aquest gran esdeveniment, el president va voler deixar constància de la bona entesa amb la patronal estatal Tecniberia.

En el decurs de l’assemblea, el vicepresident Josep Rivera va fer un informe de la tasca que han portat a terme les diferents comissions de treball que hi ha integrades a Asinca, d’acord amb les línies estratègiques de cada empresa.

L’assemblea també va presentar l’estat de comptes del 2013 i el pressupost 2014 que es regeix pels criteris de sostenibilitat econòmica. Entre les accions especials previstes per aquest any hi ha la celebració el proper mes de maig d’una jornada conjunta amb Constcat i Gremi d’Àrids que permetrà reflexionar sobre la situació actual del sector de les infraestructures i detectar oportunitats a curt i mig termini.

assemblea 1
assemblea 3