Assemblea ASINCA 2024

Aquesta setmana ha tingut lloc una jornada important per ASINCA, la realització de dues assemblees: una ordinària i una extraordinària.

L’esdeveniment va començar amb l’assamblea ordinària i amb la intervenció de Mateu Tersols, president de l’Associació, qui va destacar la culminació de la transició d’ASINCA. Va oferir una detallada visió de l’evolució al llarg del 2023, juntament amb els objectius i les línies d’actuació que orientaran els passos de l’associació durant el 2024. Durant aquesta sessió, es van presentar dades rellevants sobre el Mercat Públic dels sectors d’enginyeria i arquitectura, així com les accions legals emprades per part de l’Associació per defensar els interessos del sector i les diverses iniciatives institucionals desenvolupades tant internament com externament.


Posteriorment, Alejandro Casero, va compartir una visió enriquidora sobre l’evolució positiva de la comunicació dins de l’associació, analitzant detalladament l’impacte i la presència en plataformes com la pàgina web d’ASINCA, LinkedIn i Twitter. A més, va voler incentivar els assistents a participar en el grup de treball que s’ha creat per fomentar la comunicació i compartir notícies rellevants del sector i de les empreses.

Les aportacions dels presidents de les comissions van ser igualment rellevants. Javier Bespín, de la comissió d’Infraestructures; Ana Bassat de la comissió d’Edificació i Urbanisme; i Pier Berglund, de la comissió de Sostenibilitat, van descriure les diverses reunions, esdeveniments i accions portades a terme al llarg del 2023, subratllant la importància de la col·laboració i el treball en equip per assolir els objectius compartits.


Tomàs Blay, secretari general, va dirigir la part dedicada a l’aprovació dels comptes i el pressupost per al proper exercici.

Una vegada finalitzada l’assemblea ordinària, es va donar pas a l’assemblea extraordinària, en la qual es va abordar un tema rellevant: la modificació i aprovació dels estatuts de l’associació, posant de manifest el compromís d’ASINCA amb l’adaptació constant i la millora de les seves bases institucionals per afrontar els reptes del futur.

Des d’ASINCA volem expressar el nostre sincer agraïment a totes les empreses que van assistir i van participar activament en aquest esdeveniment.