ASINCA vetlla pels interessos del sector en un plec de l’Hospital Clínic

L’Hospital Clínic va publicar recentment un plec de licitació amb l’objecte de convocar un concurs d’idees per a la redacció del projecte d’un nou edifici per realitzar tractaments de radioteràpia a Granollers. Tenint en compte l’essència del concurs, que inclou prestacions de caràcter intel·lectual com els serveis d’enginyeria i arquitectura, ASINCA va fer unes aportacions a la Unitat de Contractació de l’Hospital.

D’una banda, vam demanar un aclariment respecte de la limitació de la concurrència, àmbit en el qual els responsables de la licitació ja van publicar un document d’aclariment on s’indicava que els col·laboradors podien presentar-se en més d’una oferta. De l’altra, vam demanar la correcció d’una sèrie d’errors perquè el plec fos fidel a les indicacions de la Directiva 2014/24/UE per als nostres serveis. L’Hospital Clínic ja ha procedit a publicar una resolució de correcció d’errors atenent a les nostres consideracions.