ASINCA s’adhereix al programa Barcelona + Sostenible signant el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, ASINCA s’ha adherit a Barcelona + Sostenible. En aquest marc, l’associació elaborarà un pla d’acció anual amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat del sector. Són les empreses associades les que duran a terme les diferents accions, sempre amb el recolzament tant d’ASINCA com de la Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible.

La participació dels socis com a agents del canvi a la ciutat comportarà el compromís amb un futur més viable i durador. Com a contrapartida, la participació de les empreses serà reconeguda amb tot un seguit de recursos i incentius.