ASINCA reclama a l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) un reajustament de la valoració dels preus

Des d’ASINCA continuem vetllant pel compliment de la legislació a les adjudicacions de contractes. En el marc de la nostra tasca de defensa del sector, també hem contactat amb la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona per a fer-li saber que els actuals preus per al contracte “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BASES Y ÁREAS DE SOPORTE DE LA 37ª EDICIÓN DE LA COPA AMÉRICA DE VELA (exp. núm. 2022E130036)” es troben per sota dels preus unitaris de referència i no són adequats als preus del mercat.

Donada aquesta situació, cap empresa del sector es va presentar a la licitació, que va quedar deserta. Actualment, estem a l’espera d’una nova licitació els preus de la qual, esperem, siguin preus de mercat.

Aquesta acció ha estat duta a terme en el marc de la nostra tasca en defensa del sector.