ASINCA, puntal en la defensa del sector

En el marc de la defensa dels interessos de les empreses associades que porta a terme ASINCA, i tenint en compte que es vigila que els plecs administratius compleixin la normativa (Llei de Contractes del Sector Públic), en els darrers mesos l’Associació ha impulsat les següents iniciatives:

  • Institut Municipal de Mercats.L’Institut va retirar un plec de licitació que plantejava subhastes després de la impugnació de la nostra entitat.
  • Ajuntament de Moià.A requeriment d’ASINCA, l’Ajuntament de Moià va modificar un plec de licitació canviant el pes econòmic d’un 70% a un 49%, tal com estableix la normativa.
  • Altres administracions. A banda de les accions esmentades, ASINCA ha entrat a registre diferents reclamacions en licitacions de Consells Comarcals com el del Montsià; Ajuntaments com el de Sabadell, Montgat o Fogars de la Selva; Ferrocarrils de la Generalitat; l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o BIMSA, entre d’altres. Tot amb l’objectiu de què els plecs d’aquests ens s’adaptin a la normativa vigent.

A més, ASINCA participa activament en la Taula de Contractació de l’Ajuntament de Barcelona, ens des del qual també s’han dut a terme diferents accions de defensa del sector.