ASINCA denuncia davant AENA la mala praxi que suposa la subhasta per a contractar serveis d’arquitectura i enginyeria

Recentment, representants d’ASINCA es van reunir amb el president d’AENA, Maurici Lucena, i el seu equip directiu per manifestar-los la disconformitat de l’associació amb la habitual pràctica de les subhastes electròniques per part de l’ens públic.

AENA té obertes en aquest moment dues licitacions per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, en concret per al projecte de nova terminal satèl·lit de la T1. En tots dos casos, malgrat tractar-se de serveis intel·lectuals, en l’adjudicació el criteri del preu és determinant.

En el marc de les diferents accions que ve fent ASINCA per a la defensa del sector i per a què es garanteixi el compliment de la directiva Europea 24/2014, s’estan duent a terme diferents gestions per a què AENA deixi de fer subhastes electròniques en serveis intel·lectuals, com són els de les nostres empreses d’enginyeria i arquitectura.

Entre les diverses gestions d’ASINCA en aquest tema, podem mencionar els contactes del nostre president, Josep Túnica, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui s’ha traslladat tota la problemàtica. També, s’ha exposat la situació al secretari general del Departament, Ferran Falcó.