ASINCA participa a la 2a reunió de la Taula de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona

El passat 27 de juny, va tenir lloc a l’Ajuntament de Barcelona la segona reunió de la Taula de contractació pública on estan representades diferents entitats com sindicats, entitats ambientals o organitzacions empresarials, entre elles ASINCA. Aquesta taula és un espai de diàleg entre l’administració municipal i aquestes entitats per buscar fórmules de millora de la contractació pública municipal.

Durant la trobada, l’Ajuntament va manifestar la voluntat d’unificar els criteris dels plecs de licitació en els concursos tant de l’Ajuntament com de les seves empreses públiques. A més, es va informar que els criteris socials i de sostenibilitat tindran un pes major en les licitacions.

Pel que fa als aspectes concrets que afecten directament el sector de l’enginyeria, ASINCA es congratula de la decisió de l’Ajuntament de limitar el pes del preu en les licitacions a un 35% del total. En la mateixa reunió, ASINCA va recordar públicament a l’Ajuntament que, perquè aquest principi sigui cert és necessari que els criteris de ponderació de la part econòmica i de la part tècnica siguin equivalents. D’altra banda, també es va parlar de la consideració de les ofertes temeràries. En aquest sentit, es fixarà un criteri i no es permetran les justificacions posteriors, és a dir, no s’acceptaran ofertes temeràries.