ASINCA organitza una jornada sobre la nova LLei de Contractes del Sector Públic

El proper 22 de novembre, de 8.30 a 11h., tindrà lloc la jornada ‘Llei de Contractes del Sector Públic: les novetats més rellevants per a l’Enginyeria i la Consultoria de Catalunya’. En data 19 d’octubre de 2017 es va aprovar la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.

Aquesta norma introdueix importants modificacions respecte a la norma anterior, Reial Decret Legislatiu 3/2011, que afecten directament a les empreses licitadores de contractes del sector públic.

Per aquest motiu, creiem oportú i de gran interès realitzar l’anàlisi de la incidència d’aquesta norma en les empreses d’enginyeria i consultoria que actuen com a licitadors i formalitzen els corresponents contractes amb entitats del sector públic. Així, farem un comparatiu entre l’anterior llei i l’actual, ressaltant els principals punts d’interès i les millores que representa i per les quals ASINCA porta temps lluitant en la seva tasca de defensa del sector.

Així mateix, en matèria de responsabilitat penal de les empreses, i tenint en compte que més del 70% de l’activitat de les entitats d’enginyeria i consultoria es deriven de la licitació amb l’administració, és indiscutible la importància que adquireix aquesta nova norma amb les últimes modificacions del codi penal.

La jornada serà conduïda pel nostre col·laborador Asesoria Penal Corporativa i Tornos Abogados i comptarà amb la col·laboració de UNIT4. Se celebrarà al Col·legi de Camins, Canals i Ports al carrer dels Vergós nº 16 de Barcelona.