ASINCA impugna un PCAP del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Des d’ASINCA hem contactat amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per fer saber que l’actual criteri per a l’adjudicació del contracte per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte “Separata actualitzada del projecte de condicionament i millora de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals. Sèquia principal. TM Girona i Celrà”’ no compleix amb la legislació vigent.

 

Actualment, el pes del preu dins els criteris d’adjudicació d’aquest contracte és del 100%  i no existeixen criteris d’adjudicació tècnics o de qualitat. La legislació actual marca per als treballs de caràcter intel·lectual, com l’enginyeria o l’arquitectura, que els criteris de qualitat han de ser d’un mínim de 51 punts.

 

Aquesta tasca ha estat duta a terme dins la nostra tasca de defensa del sector.