Més accions en defensa del sector: ara, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

ASINCA ha contactat amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per a fer-li saber que l’actual criteri per a l’adjudicació del ‘Contracte per al servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de construcció de l’ampliació de l’edifici de Can Castellanes seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa’ no compleix amb la legislació vigent.

Actualment, el pes del preu dins els criteris d’adjudicació d’aquest contracte és del 100%  i no existeixen criteris d’adjudicació tècnics o de qualitat. Segons legislació actual, els criteris de qualitat han de ser d’un mínim de 51 punts per als treballs de caràcter intel·lectual, com l’enginyeria o l’arquitectura. ASINCA ha posat aquestes dades en coneixement del Consorci.

ASINCA segueix vetllant pel compliment de la legislació europea en nom de tots els seus associats.