ASINCA i ACECMA creen la Taula de Sòls Contaminats

Les consultories i enginyeries ambientals autoritzades en la gestió de sòls contaminats d’ASINCA, juntament amb altres d’empreses que formen part d’Acema han creat la Taula de Sòls Contaminats amb la voluntat de millorar i afrontar de forma comuna els reptes del sector. Els destinataris principals de l’acció d’aquesta taula del sector són l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i l’Oficina d’Acreditació (OAEC).

Aquesta taula de treball té com un dels seus principals objectius millorar l’actual guia metodològica d’investigació de sòls contaminats. Les propostes s’orientaran a millorar la qualitat de la investigació per assolir uns bons resultats en els processos posteriors com són l’anàlisi de riscos i els projectes de retirada i descontaminació.

Una de les altres línies de treball d’aquesta taula és garantir la qualitat i l’expertesa de les consultories i enginyeries acreditades per l’administració. L’acreditació permet desenvolupar les tasques d’investigació, fer anàlisis qualitatives de riscos o els projectes de descontaminació. La complexitat dels processos en sòls contaminats és prou àmplia per exigir una alta professionalitat i experiència.

Així mateix, des de la Taula es volen millorar les condicions de mercat del sector. Es treballarà per incidir en l’administració i evitar condicions de subhastes a la baixa en preu de les licitacions públiques i introduir més criteris tècnics de valoració en els plecs.

Les empreses d’ASINCA acreditades per a la gestió de sòls contaminats són: DAC ENVIRO, TEMA i TAUW IBERIA.