ASINCA fa reclamacions a vuit ajuntaments per licitacions que prioritzen les baixes econòmiques

Durant les darreres setmanes, des d’ASINCA, en el marc de la seva tasca de defensa del sector, s’han presentat reclamacions a licitacions municipals que, en els criteris d’adjudicació, prioritzaven les ofertes a la baixa.

Tal com venim defensant, els sectors d’enginyeria i arquitectura es consideren serveis intel·lectuals. Aquests serveis, segons la Directiva 2014/24/UE i la Llei de Contractes del Sector Públic, s’han de valorar en les adjudicacions amb un mínim de 51 punts per a criteris vinculats a la qualitat.

En les vuit reclamacions presentades durant les darreres setmanes, cap de les licitacions respectava la legislació vigent ja que atorgaven més de 49 punts a criteris econòmics. Per aquest motiu, ASINCA ha reclamat als següents consistoris: Bescanó, Castelldefels, La Pobla de Segur, Lleida, Rubí, Sabadell, Santa Margarida i els Monjos i Vilanova del Vallés.

Millorem les condicions de contractació dels serveis professionals d’enginyeria i arquitectura!