Asinca escull la nova junta directiva que encapçalarà l’associació els propers quatre anys

Asinca ha celebrat aquest matí l’assemblea general extraordinària que ha proclamat la nova junta directiva dels propers quatre anys. La candidatura presidida per Josep Túnica, a la presidència, i Carles Gracia, a la vicepresidència, dirigirà l’associació durant els propers mandat. El president Josep Túnica ha anunciat que els objectius de la nova junta passen per fer visible la importància social de l’enginyeria, aprofundir en el seguiment quantitatiu i qualitatiu dels mercats de l’enginyeria, fomentar el desenvolupament empresarial en els sectors i serveis futurs i enfortir l’associació.

Aquesta és la composició de la nova junta directiva d’Asinca:

President: Josep Túnica (JG INGENIEROS)

Vicepresident: Carles Gracia (SIENA)

Vocal de presidència: Carles López (EUROGEOTECNICA)

Vocal de presidència: Alfredo Fernández (IDOM)

Vocal de presidència: Lara Pellegrini (PEDELTA)

Vocal sectorial obra civil: Javier Bespin (GPO)

Vocal sectorial edificiació i indústria: Jaime Polo (IDP)

Vocal sectorial sostenibilitat: Pilar Berglund (DAC ENVIRO)

Vocal dimensional petita: Joaquim Fenollosa (PROJECTS)

Vocal dimensional mitjana: Alfredo Mas (EMETRES)

Vocal dimensional gran: Joan Franco (BAC)

foto_assemblea