ASINCA denuncia una adjudicació amb baixa temerària al Port de Tarragona

La Junta Directiva d’ASINCA, patronal de les empreses d’Enginyeria i d’Arquitectura de Catalunya, denuncia que l’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat el Programa de vigilància ambiental de les obres del moll Balears Fase 1 a una empresa que incorria en baixa temerària. Segons la directiva europea 2014/24/UE, els projectes d’enginyeria i arquitectura són serveis intel·lectuals, pel que s’han d’adjudicar prioritzant la qualitat per sobre del preu.

ASINCA considera que l’Autoritat Portuària de Tarragona ha aplicat de manera indeguda l’esperit de la Directiva Europea sobre licitacions al sector de l’Enginyeria. En haver acceptat una oferta de prop del 30% sota el preu de licitació, quan les altres dues empreses concursants no havien proposat cap rebaixa sobre el preu de partida, aquesta oferta és considerada baixa temerària. No obstant, el Port de Tarragona ha acceptat les justificacions donades per l’empresa adjudicatària i ha acabat concedint-li el projecte, prioritzant d’aquesta manera el criteri econòmic per sobre del de la qualitat tècnica dels 3 projectes presentats.

Des d’ASINCA venim duent a terme tota una sèrie d’accions amb diferents administracions públiques per a què els seus plecs de licitació s’ajustin a la normativa vigent. Segons la Llei de contractes del sector públic d’acord amb la Directiva 2014/24/UE, els serveis d’enginyeria i arquitectura, considerats intel·lectuals, han de preponderar la puntuació de l’oferta tècnica del projecte per sobre de l’econòmica. Això es fa per assegurar que les futures obres i construccions garanteixin les prestacions per a les que han estat dissenyades i la seva seguretat per a les persones. L’experiència demostra que les rebaixes de preu acaben generant problemes posteriors.