ASINCA defensa els interessos del sector vigilant que els plecs de licitació s’ajustin a la normativa

El passat 9 de març va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del sector públic. Des de llavors ASINCA, a través de les seves comissions, recull informació dels diferents plecs de licitació per estudiar si compleixen o no amb la normativa. A més, des de l’entitat s’estan posant en marxa totes les gestions oportunes per defensar els interessos de les empreses associades.

En aquest sentit, s’han mantingut reunions amb les diferents administracions tant locals com comarcals i d’àmbit català per tal de traslladar els principis que han de complir els plecs per ajustar-se a la nova llei. També s’estan fent accions per a la defensa del sector en col·laboració amb altres associacions territorials de l’estat per exigir que els plecs de licitació a nivell estatal s’ajustin a la nova normativa. En col·laboració amb les altres associacions d’enginyeries de l’estat, també es tracta de defensar els interessos de les empreses associades davant la competència deslleial que estan fent les empreses públiques (Ineco, Tragsa i Tragsatec).

Des d’ASINCA es continuarà amb la tasca de vigilància i d’interlocució amb totes les administracions i empreses públiques per defensar els interessos del sector, posant a disposició dels associats els recursos jurídics necessaris.