ASINCA convoca la seva Assemblea General el proper 14 de juny

El proper dimarts 14 de juny tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària d’ASINCA. La cita, a la qual estan convocades totes les empreses associades, tindrà lloc a la seu del Col·legi de Camins, Canals i Ports (C/ dels Vergós 16, Barcelona) a les 18 de la tarda.

L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

  1. Informe del president.
  2. Altes i baixes.
  3. Aprovació, si escau, de la memòria d’actuació i comptes de l’exercici 2021 així com del pressupost per l’exercici 2022.
  4. Precs i Preguntes

És necessari confirmar assistència mitjançant email a l’adreça info@asinca.cat o per telèfon trucant al 609763327.