ASINCA A LA JORNADA SOBRE DIRECTIVA DE RISC D’INUNDACIÓ

L’Asociació d’Enginyeries de Catalunya (ASINCA) va participar i va tenir un paper actiu a la Jornada de la Directiva sobre avaluació i gestió de riscos d’inundació que organitzà el Ministeri de Medio Ambiente i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La iniciativa d’aquesta Jornada celebrada els dies 1 i 2 de març a Barcelona, fou un èxit, amb 150 inscrits i amb ponents nacionals i internacionals d’una reconeguda vàlua. El vicepresident d’ASINCA, Frederic Abelló, previ a la clausura, es va encarregar de sintetitzar els continguts d’aquestes jornades.

En el transcurs de la Jornada es va informar que es disposa del projecte de llei de transposició de la Directiva 2007/60/CE sobre avaluació i gestió dels riscos d’inundació, pendent de la seva propera aprovació definitiva. També es compte amb una important quantitat d’eines tècniques i metodologies que han permès a les diverses administracions implicades (Aigua, Planificació del territori i Protecció Civil) treballar en els objectius de la Directiva a l’espera de la transposició.
Existeix un important consens tècnic en els treballs a realitzar, però per l’aplicació total de la Directiva serà necessària una col·laboració i coordinació molt intensa entre les Administracions implicades, tant a nivell estatal, comunitats autònomes i ens locals entre si i amb els agents socials.
Entre molts altres aspectes es va posar a debat la necessitat d’un bon manteniment i neteja dels lleres dels rius respectant els criteris ambientals de cada zona, així com la necessitat de impulsar plans i mesures d’autoprotecció col·lectives i individuals.