Un any de la nova llei de contractes del sector públic: experiències i perspectives

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) va organitzar, el passat 12 de març, la Jornada “Un any de la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Experiències i perspectives” per fer balanç de la llei de contractes que va entra en vigor el 9 de març del 2018.

L’acte, que va presentar i dirigir el Sr. Joaquim Llansó Nores, President de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, va comptar com a ponents amb la Sra. Mercè Corretja i Torrens, Directora General de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat De Catalunya, i la Sr. Neus Colet Arean, Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Posteriorment es va encetar un col·loqui amb el nombrós públic, uns 75 assistents, entre els quals el president d’ASINCA, Josep Túnica, i el secretari, Tomàs Blay.

Del desenvolupament de la jornada es pot concloure que la Llei de Contractes del Sector Públic introdueix un canvi radical de model, en el qual la compra pública estratègica i la millor relació preu qualitat tenen un paper cabdal. Encara manquen, però, recursos econòmics, eines i mitjans per valorar la qualitat, així com formació específica per als professionals de compres i instruments addicionals, com codis, guies i manuals, per tal de reforçar la gestió del canvi. Aquest canvi, que no ha estat durant el primer any del tot reeixit, demanarà esforços addicionals i la col·laboració i l’aprenentatge conjunt dels actors involucrats a fi d’obtenir els beneficis inherents al nou model de compres públiques.