Ampliació conveni COEIC / ASINCA

Ahir dia 25 de setembre es va firmar l’ampliació del conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials (COEIC). Aquest annex pretén ampliar la col·laboració entre ambdues entitats i recollir els canvis produïts des de la signatura del conveni entre ASINCA i el COEIC, el dia 30 de març de 2009. L’annex amplia les sinergies i la col·laboració en el posicionament institucional, difusió dels serveis i iniciatives, participació en les comissions i grups de treball, col·laboració en estudis i informes així com en formació. També recull la voluntat de fomentar les institucions com a instruments de defensa dels interessos professionals i a promoure el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya com a entitat especialista de resolució de conflictes amb vessant tècnica.