Aigües de Mataró modifica uns plecs a instàncies d’ASINCA

Recentment, la companyia Aigües de Mataró va licitar l’elaboració de l’ampliació del Pla Director de clavegueram de Mataró. Com consta en els seus plecs, aquest és un servei d’enginyeria i arquitectura. Segons la Llei de contractes del sector públic aquests serveis s’han de puntuar, com a mínim, amb un 51% per criteris relacionats amb la qualitat (per tant, màxim un 49% per l’oferta econòmica).

En la licitació, Aigües de Mataró atorgava un 60% dels punts a la part econòmica. Des d’ASINCA, en constatar aquest incompliment de la normativa, ens vam posar en contacte amb la companyia, que ha accedit a canviar els plecs ajustant-los a la legislació vigent.