ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EUSS I ASINCA

El passat dia 14 de desembre de 2009  i una mica abans de la celebració de la Copa de Nadal ASINCA 2009 es va signar l’acord de col·laboració entre l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i ASINCA que ayudarà a fomentar  i facilitar la transferència tecnològica i establir els canals i medis adequats per tal de fer possible la innovació, el desenvolupament i la recerca fent difusió, per part de l’associació, de l’oferta formativa de graus i màsters que s’ofereixen a l’escola, així com fer difusió a través de la Borsa de Treball d’EUSS de les demandes laborals que presenti ASINCA.

 

EUSS