Aconseguim modificar uns plecs del Port de València amb els companys d’AVINCO

El Port de València va publicar una licitació de serveis d’enginyeria i arquitectura en la qual atorgava un 60% de la puntuació de les ofertes als criteris econòmics. Des d’ASINCA vam tenir coneixement d’aquest incompliment de la normativa (el màxim per als criteris econòmics en els nostres serveis és el 49%) i es va contactar amb AVINCO, l’Associació Valenciana d’Enginyers Consultors. Aquesta associació, juntament amb el Col·legi d’Enginyers de Camins de València, va fer la gestió per denunciar que la licitació no estava d’acord la legislació vigent. Finalment, el Port de València va modificar els plecs.