Assemblea i proclamació de la nova Junta Directiva

La setmana passada, des d’ASINCA vam celebrar una assemblea per proclamar la nova Junta Directiva i per discutir els objectius futurs de l’associació.

Donem la benvinguda als nous membres de la Junta Directiva, liderada pel president Mateu Tersol, que repeteix mandat. Josep Túnica assumeix el càrrec de vicepresident, mentre que Albert Casajuana, Sonia Roig i Maite Ramos seran els vocals de Presidència. Juan Carlos Ramírez serà el vocal sectorial d’Obra Civil, Sonia Sanz s’encarregarà de l’Edificació i Urbanisme, Agustí Figueras liderarà l’àrea de Sostenibilitat. Lola Simon, Joaquim Olaria i Enric Pujol representaran les empreses segons el seu tamany dins l’associació.

Volem expressar el nostre sincer agraïment als membres sortints de la junta directiva per la seva dedicació i contribució al llarg dels anys. Ana Bassat, Pier Berglund, Javier Bespin, Joaquim Fenollosa, Guillem Baraut i Narcís Armengol han estat fonamentals per ASINCA i els desitgem el millor en els seus futurs projectes.

També volem expressar el nostre agraïment a tots els assistents per la seva participació activa i suport continuat. Amb aquesta nova junta directiva, estem segurs que ASINCA continuarà avançant cap als seus objectius amb força i determinació.